Hiển thị một kết quả duy nhất

 • 20140923081844-may-chieu-casio-xj-a142
  Đọc tiếp

  Máy chiếu Casio XJ-A142

  Liên hệ

  Máy chiếu Casio XJ-A142 thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu Casio XJ-A142 còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 2500 ANSI Lumens, độ phân giải XGA Real (1024 × 768), độ tương phản 1800:1 Máy chiếu Casio XJ-A142 cho hình ảnh sắc nét

  Casio là một trong nhưng hãng Read More


 • 570x491-may-chieu-casio-xj-a147
  Đọc tiếp

  Máy chiếu Casio XJ-A147

  Liên hệ

  Máy chiếu Casio XJ-A147 thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu Casio XJ-A147 còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 2500 ANSI Lumens, độ phân giải XGA Real (1024 × 768), độ tương phản 1800:1 Máy chiếu Casio XJ-A147 cho hình ảnh sắc nét

  Casio là một trong nhưng hãng Read More


 • p_14219_CASIO-XJ-A242
  Đọc tiếp

  Máy chiếu Casio XJ-A242

  Liên hệ

  Máy chiếu Casio XJ-A242 thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu Casio XJ-A242 còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 2500 ANSI Lumens, độ phân giải WXGA Real (1280 × 800), độ tương phản 1800:1 Máy chiếu Casio XJ-A242 cho hình ảnh sắc nét

  Casio là một trong nhưng hãng Read More


 • may-chieu-casio-a142
  Đọc tiếp

  Máy chiếu Casio XJ-A247

  Liên hệ

  Máy chiếu Casio XJ-A247 thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu Casio XJ-A247 còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 2500 ANSI Lumens, độ phân giải WXGA Real (1280 × 800), độ tương phản 1800:1 Máy chiếu Casio XJ-A247 cho hình ảnh sắc nét

  Casio là một trong nhưng hãng Read More


 • 570x491-may-chieu-casio-xj-a252
  Đọc tiếp

  Máy chiếu Casio XJ-A252

  Liên hệ

  Máy chiếu Casio XJ-A252 thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu Casio XJ-A252 còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 3000 ANSI Lumens, độ phân giải WXGA Real (1280 × 800), độ tương phản 1800:1 Máy chiếu Casio XJ-A252 cho hình ảnh sắc nét

  Casio là một trong nhưng hãng Read More


 • 461fe5978e7663496b4274e4a6dd5bce
  Đọc tiếp

  Máy chiếu Casio XJ-A257

  Liên hệ

  Máy chiếu Casio XJ-A257 thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu Casio XJ-A257 còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 3000 ANSI Lumens, độ phân giải WXGA Real (1280 × 800), độ tương phản 1800:1 Máy chiếu Casio XJ-A257 cho hình ảnh sắc nét

  Casio là một trong nhưng hãng Read More


 • Casio-XJ-M141-500x500
  Đọc tiếp

  Máy chiếu Casio XJ-M141

  Liên hệ

  Máy chiếu Casio XJ-M141 thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu Casio XJ-M141 còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 2500 ANSI Lumens, độ phân giải XGA Real (1024 × 768), độ tương phản 1800:1 Máy chiếu Casio XJ-M141 cho hình ảnh sắc nét

  Casio là một trong nhưng hãng Read More


 • adsgsd353
  Đọc tiếp

  Máy chiếu Casio XJ-M146

  Liên hệ

  Máy chiếu Casio XJ-M146 thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu Casio XJ-M146 còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 2500 ANSI Lumens, độ phân giải XGA Real (1024 × 768), độ tương phản 1800:1 Máy chiếu Casio XJ-M146 cho hình ảnh sắc nét

  Casio là một trong nhưng hãng sản Read More


 • 5508637casio_xj_m151
  Đọc tiếp

  Máy chiếu Casio XJ-M151

  Liên hệ

  Máy chiếu Casio XJ-M151 thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu Casio XJ-M151 còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 3000 ANSI Lumens, độ phân giải XGA Real (1024 × 768), độ tương phản 1800:1 Máy chiếu Casio XJ-M151 cho hình ảnh sắc nét

  Casio là một trong nhưng hãng Read More


 • adfaf
  Đọc tiếp

  Máy chiếu Casio XJ-M156

  Liên hệ

  Máy chiếu Casio XJ-M156 thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu Casio XJ-M156 còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 3000 ANSI Lumens, độ phân giải XGA Real (1024 × 768), độ tương phản 1800:1 Máy chiếu Casio XJ-M156 cho hình ảnh sắc nét

  Casio là một trong nhưng hãng Read More


 • Casio-XJ-M141
  Đọc tiếp

  Máy chiếu Casio XJ-M241

  Liên hệ

  Máy chiếu Casio XJ-M241 thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu Casio XJ-M241 còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 2500 ANSI Lumens, độ phân giải XGA Real (1024 × 768), độ tương phản 1800:1 Máy chiếu Casio XJ-M241 cho hình ảnh sắc nét

  Casio là một trong nhưng hãng Read More


 • 5508637casio_xj_m151
  Đọc tiếp

  Máy chiếu Casio XJ-M246

  Liên hệ

  Máy chiếu Casio XJ-M246 thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu Casio XJ-M246 còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 2500 ANSI Lumens, độ phân giải WXGA Real (1280 × 800), độ tương phản 1800:1 Máy chiếu Casio XJ-M246 cho hình ảnh sắc nét

  Casio là một trong nhưng hãng Read More


 • 570x494-may-chieu-casio-xj-m256
  Đọc tiếp

  Máy chiếu Casio XJ-M251

  Liên hệ

  Máy chiếu Casio XJ-M251 thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu Casio XJ-M251 còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 3000 ANSI Lumens, độ phân giải WXGA Real (1280 × 800), độ tương phản 1800:1 Máy chiếu Casio XJ-M251 cho hình ảnh sắc nét

  Casio là một trong nhưng hãng Read More


 • 570x494-may-chieu-casio-xj-m256
  Đọc tiếp

  Máy chiếu Casio XJ-M256

  Liên hệ

  Máy chiếu Casio XJ-M256 thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu Casio XJ-M256 còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 3000 ANSI Lumens, độ phân giải WXGA Real (1280 × 800), độ tương phản 1800:1 Máy chiếu Casio XJ-M256 cho hình ảnh sắc nét

  Casio là một trong nhưng hãng Read More


 • adsfdt352q52
  Đọc tiếp

  Máy chiếu Casio XJ-V1

  Liên hệ

  Máy chiếu Casio XJ-V1 thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu Casio XJ-V1 còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 2500 ANSI Lumens, độ phân giải XGA Real (1024 × 768), độ tương phản 1800:1 Máy chiếu Casio XJ-V1 cho hình ảnh sắc nét

  Casio là một trong nhưng hãng Read More


 • qdsagssdg
  Đọc tiếp

  Máy chiếu Casio XJ-V2

  Liên hệ

  Máy chiếu Casio XJ-V2 thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu Casio XJ-V2 còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 3000 ANSI Lumens, độ phân giải XGA Real (1024 × 768), độ tương phản 1800:1 Máy chiếu Casio XJ-V2 cho hình ảnh sắc nét

  Casio là một trong nhưng hãng Read More