Showing 1–16 of 43 results

 • 123
  Đọc tiếp

  Máy chiếu EIKI EIP- HDT20

  Liên hệ

  Máy chiếu EIKI EIP- HDT20  thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu EIKI EIP- HDT20 còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 6000 ANSI Lumens, độ phân giải FULL (1920 x 1080, độ tương phản 7500:1 Máy chiếu EIKI EIP- HDT20 cho hình ảnh sắc nét

  Máy chiếu EIKI EIP- Read More


 • 1
  Đọc tiếp

  Máy chiếu EIKI EIP- U4700

  Liên hệ

  Máy chiếu EIKI EIP- U4700  thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu EIKI EIP- U4700 còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 4700 ANSI Lumens, độ phân giải WUXGA(1920 x 1200), độ tương phản 2200:1 Máy chiếu EIKI EIP- U4700 cho hình ảnh sắc nét

  Máy chiếu EIKI EIP- U4700 Read More


 • ss
  Đọc tiếp

  Máy chiếu EIKI EIP- W4600

  Liên hệ

  Máy chiếu EIKI EIP- W4600  thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu EIKI EIP- W4600 còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 4600 ANSI Lumens, độ phân giải WXGA(1280 x 800), độ tương phản 2200:1 Máy chiếu EIKI EIP- W4600 cho hình ảnh sắc nét

  Máy chiếu EIKI EIP- W4600 Read More


 • p_14394_EIKI-EIP-X5500
  Đọc tiếp

  Máy chiếu EIKI EIP- X5500

  Liên hệ

  Máy chiếu EIKI EIP- X5500  thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu EIKI EIP- X5500 còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 5500 ANSI Lumens, độ phân giải XGA(1024 x 768, độ tương phản 2200:1 Máy chiếu EIKI EIP- X5500 cho hình ảnh sắc nét

  Máy chiếu EIKI EIP- X5500 Read More


 • may-chieu-eiki-lc-xnb3500n_253
  Đọc tiếp

  Máy chiếu EIKI LC- WNB3000N

  Liên hệ

  Máy chiếu EIKI LC- WNB3000N  thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu EIKI LC- WNB3000N còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 3000 ANSI Lumens, độ phân giải WXGA(1280 x 800), độ tương phản 3000:1 Máy chiếu EIKI LC- WNB3000N cho hình ảnh sắc nét

  Máy chiếu EIKI LC- WNB3000N Read More


 • LC-XL200A
  Đọc tiếp

  Máy chiếu EIKI LC- XL200A

  Liên hệ

  Máy chiếu EIKI LC- XL200A  thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu EIKI LC- XL200A còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 6000 ANSI Lumens, độ phân giải XGA(1024 x 768), độ tương phản 2000:1 Máy chiếu EIKI LC- XL200A cho hình ảnh sắc nét

  Máy chiếu EIKI LC- XL200A Read More


 • may-chieu-eiki-lc-xnb3500n_253
  Đọc tiếp

  Máy chiếu EIKI LC- XNB3500N

  Liên hệ

  Máy chiếu EIKI LC- XNB3500N  thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu EIKI LC- XNB3500N còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 3500 ANSI Lumens, độ phân giải XGA(1024 x 768), độ tương phản 3000:1 Máy chiếu EIKI LC- XNB3500N cho hình ảnh sắc nét

  Máy chiếu EIKI LC- XNB3500N Read More


 • EIKILCXNB4000N-500x500
  Đọc tiếp

  Máy chiếu EIKI LC- XNB4000N

  Liên hệ

  Máy chiếu EIKI LC- XNB4000N  thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu EIKI LC- XNB4000N còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 4000 ANSI Lumens, độ phân giải XGA(1024 x 768), độ tương phản 2000:1 Máy chiếu EIKI LC- XNB4000N cho hình ảnh sắc nét

  Máy chiếu EIKI LC- XNB4000N Read More


 • Eiki-LC-XNB3500N
  Đọc tiếp

  Máy chiếu EIKI LC- XNP4500

  Liên hệ

  Máy chiếu EIKI LC- XNP4500  thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu EIKI LC- XNP4500 còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 4500 ANSI Lumens, độ phân giải XGA(1024 x 768), độ tương phản 2000:1 Máy chiếu EIKI LC- XNP4500 cho hình ảnh sắc nét

  Máy chiếu EIKI LC- XNP4500 Read More


 • EIKI-LC-HDT1000
  Đọc tiếp

  Máy chiếu EIKI LC-HDT1000

  Liên hệ

  Máy chiếu EIKI LC-HDT1000  thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu EIKI LC-HDT1000 còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 8000 ANSI Lumens, độ phân giải FULL HD(2048 x 1080), độ tương phản 3000:1 Máy chiếu EIKI LC-HDT1000 cho hình ảnh sắc nét

  Máy chiếu EIKI LC-HDT1000 được thiết kế Read More


 • May-chieu-Eiki-LC-HDT2000-550x650
  Đọc tiếp

  Máy chiếu EIKI LC-HDT2000

  Liên hệ

  Máy chiếu EIKI LC-HDT2000  thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu EIKI LC-HDT2000 còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 15000 ANSI Lumens, độ phân giải FULL HD(2048 x 1080), độ tương phản 3000:1 Máy chiếu EIKI LC-HDT2000 cho hình ảnh sắc nét

  Máy chiếu EIKI LC-HDT2000 được thiết kế Read More


 • p_14408_EIKI-EIP-HDT30
  Đọc tiếp

  Máy chiếu EIKI LC-HDT30

  Liên hệ

  Máy chiếu EIKI LC-HDT30  thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu EIKI LC-HDT30 còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 8000 ANSI Lumens, độ phân giải FULL HD 1080(1920 x 1200), độ tương phản 7500:1 Máy chiếu EIKI LC-HDT30 cho hình ảnh sắc nét

  Máy chiếu EIKI LC-HDT30 được thiết Read More


 • Thumbnail (1)
  Đọc tiếp

  Máy chiếu EIKI LC-HDT700

  Liên hệ

  Máy chiếu EIKI LC-HDT700  thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu EIKI LC-HDT700 còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 7000 ANSI Lumens, độ phân giải FULL HD 1080(1920 x 1200), độ tương phản 2700:1 Máy chiếu EIKI LC-HDT700 cho hình ảnh sắc nét

  Máy chiếu EIKI LC-HDT700 được thiết Read More


 • may-chieu-eiki-lc-mlw400-4000-ansl-wxga-1200x800-trang-4996-3374331-1-product
  Đọc tiếp

  Máy chiếu EIKI LC-MLW400

  Liên hệ

  Máy chiếu EIKI LC-MLW400  thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu EIKI LC-MLW400 còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 4000 ANSI Lumens, độ phân giải WXGA(1280 x 800), độ tương phản 5000:1 Máy chiếu EIKI LC-MLW400 cho hình ảnh sắc nét

  Máy chiếu EIKI LC-MLW400 được thiết kế tinh Read More


 • ad
  Đọc tiếp

  Máy chiếu EIKI LC-MLX350

  Liên hệ

  Máy chiếu EIKI LC-MLX350  thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu EIKI LC-MLX350 còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 3500 ANSI Lumens, độ phân giải XGA(1024 x 768), độ tương phản 4000:1 Máy chiếu EIKI LC-MLX350 cho hình ảnh sắc nét

  Máy chiếu EIKI LC-MLX350 được thiết kế tinh Read More