Showing 1–16 of 23 results

 • May-chieu-H-pec-H-3010IB-550x650
  Đọc tiếp

  Máy chiếu H-Pec EC-2200L

  Liên hệ

  Công nghệ xử lý ánh sáng : LCD
  Cường độ sáng: 2200 ANSI Lumens
  Độ phân giải thực : XGA(1024 x 768)
  Độ tương phản: 500:1
  Kích thước hình chiếu : 40’’ – 300’’
  Kết nối : VGA, RGB mini D-sub 15 pin x 1, DVI-I x 1, Composite Video: RCA x 1, S-Video x 1, Audio mini Jack X 2, RCA(L,R) x 1, Component Video RCA x 3,Cổng điều khiển chuột USB type B x 1, LAN RJ Read More


 • 20150303152325-may-chieu-cu-h-pec-ec2500
  Đọc tiếp

  Máy chiếu H-Pec EC-2500

  Liên hệ

  Công nghệ xử lý ánh sáng : LCD
  Cường độ sáng: 2500 ANSI Lumens
  Độ phân giải thực : XGA(1024 x 768)
  Độ tương phản: 500:1
  Kích thước hình chiếu : 30’’ – 300’’
  Kết nối : VGA, RGB mini D-sub 15 pin x 1, DVI-I x 1, Composite Video: RCA x 1, S-Video x 1, Audio mini Jack X 2, RCA(L,R) x 1, Component Video RCA x 3,Cổng điều khiển chuột USB type B x 1
  Menu hiển thị Read More


 • ec-2500-800x785
  Đọc tiếp

  Máy chiếu H-Pec EC-2500IB

  Liên hệ

  Công nghệ xử lý ánh sáng : LCD
  Cường độ sáng: 2500 ANSI Lumens
  Độ phân giải thực : SVGA(800 x 600)
  Độ tương phản: 500:1
  Kích thước hình chiếu : 30’’ – 300’’
  Độ phân giải nén : UXGA(1600 x 1200)
  Kết nối : VGA, RGB mini D-sub 15 pin x 1, DVI-I x 1, Composite Video: RCA x 1, S-Video x 1, Audio mini Jack X 2, RCA(L,R) x 1, Component Video RCA x 3,Cổng điều khiển chuột Read More


 • H-Pec EC-2600iB
  Đọc tiếp

  Máy chiếu H-Pec EC-2600IB

  Liên hệ

  Công nghệ xử lý ánh sáng : LCD
  Cường độ sáng: 2600 ANSI Lumens
  Độ phân giải thực : XGA(1024 x 768)
  Độ tương phản: 500:1
  Kích thước hình chiếu : 30’’ – 300’’
  Độ phân giải nén : UXGA(1600 x 1200)
  Kết nối : VGA, RGB mini D-sub 15 pin x 1, DVI-I x 1, Composite Video: RCA x 1, S-Video x 1, Audio mini Jack X 2, RCA(L,R) x 1, Component Video RCA x 3,Cổng điều khiển chuột Read More


 • 1293011544_may chieu H-pec EC-2600X
  Đọc tiếp

  Máy chiếu H-Pec EC-2600X

  Liên hệ

  Công nghệ xử lý ánh sáng : LCD
  Cường độ sáng: 2600 ANSI Lumens
  Độ phân giải thực : XGA(1024 x 768)
  Độ tương phản: 500:1
  Kích thước hình chiếu : 30’’ – 300’’
  Kết nối : VGA, RGB mini D-sub 15 pin x 1, DVI-I x 1, Composite Video: RCA x 1, S-Video x 1, Audio mini Jack X 2, RCA(L,R) x 1, Component Video RCA x 3,Cổng điều khiển chuột USB type B x 1, LAN RJ Read More


 • H-pec EC-3000IB
  Đọc tiếp

  Máy chiếu H-Pec EC-3000IB

  Liên hệ

  Công nghệ xử lý ánh sáng : LCD
  Cường độ sáng: 3000 ANSI Lumens
  Độ phân giải thực : XGA(1024 x 768)
  Độ tương phản: 500:1
  Kích thước hình chiếu : 30’’ – 300’’
  Độ phân giải nén : UXGA(1600 x 1200)
  Kết nối : RGB mini D-sub 15 pin x 1, DVI-I x 1, Composite Video: RCA x 1, S-Video x 1, Audio mini Jack X 2, RCA(L,R) x 1, Component Video RCA x 3,Cổng điều khiển chuột USB Read More


 • May-chieu-H-pec-EC-3000L-550x650
  Đọc tiếp

  Máy chiếu H-Pec EC-3000L

  Liên hệ

  Công nghệ xử lý ánh sáng : LCD
  Cường độ sáng: 3000 ANSI Lumens
  Độ phân giải thực : XGA(1024 x 768)
  Độ tương phản: 500:1
  Kích thước hình chiếu : 30’’ – 300’’
  Kết nối : VGA, RGB mini D-sub 15 pin x 1, DVI-I x 1, Composite Video: RCA x 1, S-Video x 1, Audio mini Jack X 2, RCA(L,R) x 1, Component Video RCA x 3,Cổng điều khiển chuột USB type B x 1, LAN RJ Read More


 • May-chieu-H-pec-H-2210IB-550x650
  Đọc tiếp

  Máy chiếu H-Pec H-2210IB

  Liên hệ

  Công nghệ xử lý ánh sáng : LCD
  Cường độ sáng: 2200 ANSI Lumens
  Độ phân giải thực : XGA(1024 x 768)
  Độ tương phản: 500:1
  Kích thước hình chiếu : 30’’ – 300’’
  Độ phân giải nén : UXGA(1600 x 1200)
  Kết nối : VGA, RGB mini D-sub 15 pin x 1, DVI-I x 1, Composite Video: RCA x 1, S-Video x 1, Audio mini Jack X 2, RCA(L,R) x 1, Component Video RCA x 3,Cổng điều khiển chuột Read More


 • 20150811151743_11855830_837257069663251_5979714828944534474_n
  Đọc tiếp

  Máy chiếu H-Pec H-2210N

  Liên hệ

  Công nghệ xử lý ánh sáng : LCD
  Cường độ sáng: 2200 ANSI Lumens
  Độ phân giải thực : XGA(1024 x 768)
  Độ tương phản: 500:1
  Kích thước hình chiếu : 30’’ – 300’’
  Kết nối : VGA, RGB mini D-sub 15 pin x 1, DVI-I x 1, Composite Video: RCA x 1, S-Video x 1, Audio mini Jack X 2, RCA(L,R) x 1, Component Video RCA x 3,Cổng điều khiển chuột USB type B x 1, LAN RJ Read More


 • May-chieu-H-pec-EC-3000L-550x650
  Đọc tiếp

  Máy chiếu H-Pec H-2510IB

  Liên hệ

  Công nghệ xử lý ánh sáng : LCD
  Cường độ sáng: 2500 ANSI Lumens
  Độ phân giải thực : XGA(1024 x 768)
  Độ tương phản: 500:1
  Kích thước hình chiếu : 30’’ – 300’’
  Độ phân giải nén : UXGA(1600 x 1200)
  Kết nối : VGA, RGB mini D-sub 15 pin x 1, DVI-I x 1, Composite Video: RCA x 1, S-Video x 1, Audio mini Jack X 2, RCA(L,R) x 1, Component Video RCA x 3,Cổng điều khiển chuột Read More


 • may-chieu-h-pec-h2512n-h-2512n-2500-lumens_360
  Đọc tiếp

  Máy chiếu H-Pec H-2512N

  Liên hệ

  Công nghệ xử lý ánh sáng : LCD
  Cường độ sáng: 2500 ANSI Lumens
  Độ phân giải thực : XGA(1024 x 768)
  Độ tương phản: 500:1
  Kích thước hình chiếu : 30’’ – 300’’
  Độ phân giải nén : UXGA(1600 x 1200)
  Kết nối : VGA,RGB mini D-sub 15 pin x 1, DVI-I x 1, Composite Video: RCA x 1, S-Video x 1, Audio mini Jack X 2, RCA(L,R) x 1, Component Video RCA x 3,LAN RJ45,
  Tuổi thọ bóng đèn: Read More


 • 12
  Đọc tiếp

  Máy chiếu H-Pec H-2610IB

  Liên hệ

  Công nghệ xử lý ánh sáng : LCD
  Cường độ sáng: 2600 ANSI Lumens
  Độ phân giải thực : XGA(1024 x 768)
  Độ tương phản: 500:1
  Kích thước hình chiếu : 30’’ – 300’’
  Độ phân giải nén : UXGA(1600 x 1200)
  Kết nối : VGA, RGB mini D-sub 15 pin x 1, DVI-I x 1, Composite Video: RCA x 1, S-Video x 1, Audio mini Jack X 2, RCA(L,R) x 1, Component Video RCA x 3,Cổng điều khiển chuột Read More


 • h-2610n-800x785
  Đọc tiếp

  Máy chiếu H-Pec H-2610N

  Liên hệ

  Công nghệ xử lý ánh sáng : LCD
  Cường độ sáng: 2600 ANSI Lumens
  Độ phân giải thực : XGA(1024 x 768)
  Độ tương phản: 500:1
  Kích thước hình chiếu : 40’’ – 300’’
  Kết nối : VGA, RGB mini D-sub 15 pin x 1, DVI-I x 1, Composite Video: RCA x 1, S-Video x 1, Audio mini Jack X 2, RCA(L,R) x 1, Component Video RCA x 3,Cổng điều khiển chuột USB type B x 1, LAN RJ Read More


 • May-chieu-H-pec-H-2510IB
  Đọc tiếp

  Máy chiếu H-Pec H-2612IC

  Liên hệ

  Công nghệ xử lý ánh sáng : LCD
  Cường độ sáng: 2600 ANSI Lumens
  Độ phân giải thực : XGA(1024 x 768)
  Độ tương phản: 500:1
  Kích thước hình chiếu : 30’’ – 300’’
  Độ phân giải nén : UXGA(1600 x 1200)
  Kết nối : VGA, RGB mini D-sub 15 pin x 1, DVI-I x 1, Composite Video: RCA x 1, S-Video x 1, Audio mini Jack X 2, RCA(L,R) x 1, Component Video RCA x 3,Cổng điều khiển chuột Read More


 • may-chieu-h-pec-h-2612wi
  Đọc tiếp

  Máy chiếu H-Pec H-2612WI

  Liên hệ

  Công nghệ xử lý ánh sáng : LCD
  Cường độ sáng: 2600 ANSI Lumens
  Độ phân giải thực : XGA(1024 x 768)
  Độ tương phản: 800:1
  Kích thước hình chiếu : 30’’ – 300’’
  Độ phân giải nén : UXGA(1600 x 1200)
  Kết nối : VGA,RGB mini D-sub 15 pin x 1, DVI-I x 1, Composite Video: RCA x 1, S-Video x 1, Audio mini Jack X 2, RCA(L,R) x 1, Component Video RCA x 3,LAN RJ45, có chức năng Read More


 • 112
  Đọc tiếp

  Máy chiếu H-Pec H-2700D

  Liên hệ

  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP
  Cường độ sáng: 2700 ANSI Lumens
  Độ phân giải thực : SVGA(800 x 600)
  Độ tương phản: 2600:1
  Kích thước hình chiếu : 30’’ – 300’’
  Kết nối : VGA, RGB mini D-sub 15 pin x 1, DVI-I x 1, Composite Video: RCA x 1, S-Video x 1, Audio mini Jack X 2, RCA(L,R) x 1, Component Video RCA x 3,Cổng điều khiển chuột USB type B x 1, LAN RJ Read More