Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Máy Chiếu Mitsubishi ES 200U
  Đọc tiếp

  Máy Chiếu Mitsubishi ES 200U

  Liên hệ

  Cường độ sáng: 2.400 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP kết hợp BRILLIANTCOLOR™ giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : SVGA(800×600)
  Độ tương phản: 2000:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 40’’ – 300’’
  Độ phân giải nén : SXVGA (1280×1024)
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nối : 01 VGA in, 01 Digital Video; 01 S-Video; 01 Composite Video; 01 Read More


 • Mitsubishi EX200U
  Thêm vào giỏ

  Máy Chiếu Mitsubishi EX 200U

  13,629,000 

  Cường độ sáng: 2.300 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP kết hợp BRILLIANTCOLOR™ giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : XGA(800×600)
  Độ phân giải nén : SXVGA (1280×1024)
  Độ tương phản: 1250:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 40’’ – 300’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nối : 01 VGA in, 01 Digital Video; 01 S-Video; 01 Composite Video; 01 Read More


 • Mitsubishi EX 240U
  Đọc tiếp

  Máy Chiếu Mitsubishi EX 240U

  Liên hệ

  Cường độ sáng: 2.500 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP kết hợp BRILLIANTCOLOR™ giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : XGA(1024×768)
  Độ phân giải nén : SXVGA (1280×1024)
  Độ tương phản: 2000:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 40’’ – 300’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nối : 01 VGA in, 01 Digital Video; 01 S-Video; 01 Composite Video; 01 Read More


 • Mitsubishi HL-650U
  Thêm vào giỏ

  Máy Chiếu Mitsubishi HL-650U

  63,474,000 

  Cường độ sáng: 3.000 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP kết hợp BRILLIANTCOLOR™ giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : UXGA(1600×1200)
  Độ phân giải nén :
  Độ tương phản: 400:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 40’’ – 300’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nối : 01 VGA in, 01 Digital Video; 01 S-Video; 01 Composite Video; 01 Audio in, Read More


 • Mitsubishi SD210U
  Thêm vào giỏ

  Máy Chiếu Mitsubishi SD210U

  12,354,000 

  Cường độ sáng: 2.000 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP kết hợp BRILLIANTCOLOR™ giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : SVGA(800×600)
  Độ phân giải nén : SXVGA (1280×1024)
  Độ tương phản: 2000:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 40’’ – 300’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nối : 01 VGA in, 01 Digital Video; 01 S-Video; 01 Composite Video; 01 Read More


 • Máy Chiếu Mitsubishi ES 200U
  Thêm vào giỏ

  Máy Chiếu Mitsubishi SD220U

  13,632,000 

  Cường độ sáng: 2.000 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP kết hợp BRILLIANTCOLOR™ giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : SVGA(800×600)
  Độ phân giải nén : SXVGA (1280×1024)
  Độ tương phản: 2000:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 40’’ – 300’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nối : 01 VGA in, 01 Digital Video; 01 S-Video; 01 Composite Video; 01 Read More


 • Mitsubishi XD221U
  Thêm vào giỏ

  Máy Chiếu Mitsubishi XD 221U

  14,910,000 

  Cường độ sáng: 2.300 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP kết hợp BRILLIANTCOLOR™ giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : XGA(800×600)
  Độ tương phản: 2000:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 40’’ – 300’’
  Độ phân giải nén : SXVGA (1280×1024)
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nối : 01 VGA in, 01 Digital Video; 01 S-Video; 01 Composite Video; 01 Read More


 • Mitsubishi XD 590U
  Thêm vào giỏ

  Máy Chiếu Mitsubishi XD 590U

  39,000,000 

  Cường độ sáng: 3.800 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP kết hợp BRILLIANTCOLOR™ giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : XGA(1024×768)
  Độ phân giải nén : SXVGA (1280×1024)
  Độ tương phản: 2000:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 40’’ – 300’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nối : 01 VGA in, 01 Digital Video; 01 S-Video; 01 Composite Video; 01 Read More


 • Mitsubishi XD211U
  Thêm vào giỏ

  Máy Chiếu Mitsubishi XD211U

  14,910,000 

  Cường độ sáng: 2.000 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP kết hợp BRILLIANTCOLOR™ giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : XGA(1024×768)
  Độ phân giải nén : SXVGA (1280×1024)
  Độ tương phản: 2000:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 40’’ – 300’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nối : 01 VGA in, 01 Digital Video; 01 S-Video; 01 Composite Video; 01 Read More


 • Mitsubishi XD250U
  Thêm vào giỏ

  Máy Chiếu Mitsubishi XD250U

  21,300,000 

  Cường độ sáng: 2.000 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP kết hợp BRILLIANTCOLOR™ giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : XGA(1024×768)
  Độ phân giải nén : SXVGA (1280×1024)
  Độ tương phản: 2000:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 40’’ – 300’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nối : 01 VGA in, 01 Digital Video; 01 S-Video; 01 Composite Video; 01 Read More


 • Mitsubishi XD460U
  Thêm vào giỏ

  Máy Chiếu Mitsubishi XD460U

  31,098,000 

  Cường độ sáng: 2.600 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP kết hợp BRILLIANTCOLOR™ giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : XGA(1024×768)
  Độ phân giải nén : SXVGA (1280×1024)
  Độ tương phản: 2500:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 40’’ – 300’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nối : 01 VGA in, 01 Digital Video; 01 S-Video; 01 Composite Video; 01 Read More


 • Mitsubishi XD460U
  Thêm vào giỏ

  Máy Chiếu Mitsubishi XD490U

  49,221,000 

  Cường độ sáng: 3.000 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP kết hợp BRILLIANTCOLOR™ giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : XGA(1024×768)
  Độ phân giải nén : SXVGA (1280×1024)
  Độ tương phản: 2500:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 40’’ – 300’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nối : 01 VGA in, 01 Digital Video; 01 S-Video; 01 Composite Video; 01 Read More


 • Mitsubishi XD510U
  Thêm vào giỏ

  Máy Chiếu Mitsubishi XD510U

  18,360,000 

  Cường độ sáng: 2.000 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP kết hợp BRILLIANTCOLOR™ giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : XGA(1024×768)
  Độ phân giải nén : SXVGA (1280×1024)
  Độ tương phản: 2000:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 40’’ – 300’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nối : RGB In x 1, RGB Out x 1, Audio In, Audio Out, Read More


 • Mitsubishi XD530E
  Thêm vào giỏ

  Máy Chiếu Mitsubishi XD530E

  32,163,000 

  Cường độ sáng: 3.000 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP kết hợp BRILLIANTCOLOR™ giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : XGA(1024×768)
  Độ phân giải nén : SXVGA (1280×1024)
  Độ tương phản: 2000:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 40’’ – 300’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nối : 01 VGA in, 01 Digital Video; 01 S-Video; 01 Composite Video; 01 Read More


 • Mitsubishi XL1550U
  Thêm vào giỏ

  Máy Chiếu Mitsubishi XL1550U

  33,228,000 

  Cường độ sáng: 3.100 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP kết hợp BRILLIANTCOLOR™ giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : XGA(1024×768)
  Độ phân giải nén : SXVGA (1280×1024)
  Độ tương phản: 2500:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 40’’ – 300’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nối : 01 VGA in, 01 Digital Video; 01 S-Video; 01 Composite Video; 01 Read More