Showing 1–16 of 25 results

 • 1222
  Đọc tiếp

  Máy chiếu NEC NP-115

  Liên hệ

  Máy chiếu NEC NP-115  thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu NEC NP-115 còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 2500 ANSI Lumens, độ phân giải SVGA(800 x 600), độ tương phản 2000:1 Máy chiếu NEC NP-115 cho hình ảnh sắc nét

  Tự động POWERON qua RGB và tắt máy Read More


 • BimgM271xg-500x500
  Đọc tiếp

  Máy chiếu NEC NP-M271XG

  Liên hệ

  Máy chiếu NEC NP-M271XG thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu NEC NP-M271XG còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 2700 ANSI Lumens, độ phân giải XGA (1024 × 768), độ tương phản 3000:1 Máy chiếu NEC NP-M271XG cho hình ảnh sắc nét

  Tự động POWERON qua RGB và tắt Read More


 • p_6990_NEC-NP-M300XSG
  Đọc tiếp

  Máy chiếu NEC NP-M300XSG

  Liên hệ

  Máy chiếu NEC NP-M300XSG thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu NEC NP-M300XSG còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 3000 ANSI Lumens, độ phân giải XGA (1024 X 768), độ tương phản 2000:1 Máy chiếu NEC NP-M300XSG cho hình ảnh sắc nét

  Tự động POWERON qua RGB và tắt Read More


 • may-chieu-nec-np-ve280g
  Đọc tiếp

  Máy chiếu NEC NP-M311WG

  Liên hệ

  Máy chiếu NEC NP-M311WG thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu NEC NP-M311WG còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 3100 ANSI Lumens, độ phân giải WXGA (1024 X 768), độ tương phản 3000:1 Máy chiếu NEC NP-M311WG cho hình ảnh sắc nét

  Tự động POWERON qua RGB và tắt Read More


 • Kinh nghiệm sử dụng máy chiếu Nec
  Đọc tiếp

  Máy chiếu NEC NP-M311XG

  Liên hệ

  Máy chiếu NEC NP-M311XG thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu NEC NP-M311XG còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 3100 ANSI Lumens, độ phân giải XGA (1024 × 768), độ tương phản 3000:1 Máy chiếu NEC NP-M311XG cho hình ảnh sắc nét

  Tự động POWERON qua RGB và tắt Read More


 • NEC-M402H-500x500
  Đọc tiếp

  Máy chiếu NEC NP-M402H

  Liên hệ

  Máy chiếu NEC NP-M402H  thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu NEC NP-M402H còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 4000 ANSI Lumens, độ phân giải FULL HD 3D(1920 × 1080), độ tương phản 10000:1 Máy chiếu NEC NP-M402H cho hình ảnh sắc nét

  Tự động POWERON qua RGB và Read More


 • NP-M420XG (1)-500x500 (1)
  Đọc tiếp

  Máy chiếu NEC NP-M420XG

  Liên hệ

  Máy chiếu NEC NP-M420XG thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu NEC NP-M420XG còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 4200 ANSI Lumens, độ phân giải XGA (1024 X 768), độ tương phản 2000:1 Máy chiếu NEC NP-M420XG cho hình ảnh sắc nét

  Tự động POWERON qua RGB và tắt Read More


 • Kinh nghiệm sử dụng máy chiếu Nec
  Đọc tiếp

  Máy chiếu NEC NP-P350WG

  Liên hệ

  Máy chiếu NEC NP-P350WG  thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu NEC NP-P350WG còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 3500 ANSI Lumens, độ phân giải W   XGA(1280 x 800), độ tương phản 2000:1 Máy chiếu NEC NP-P350WG cho hình ảnh sắc nét

  Tự động POWERON qua RGB và tắt Read More


 • may-chieu-nec-np-p451xg
  Đọc tiếp

  Máy chiếu NEC NP-P401WG

  Liên hệ

  Máy chiếu NEC NP-P401WG thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu NEC NP-P401WG còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 4000 ANSI Lumens, độ phân giải UXGA (1280 × 800), độ tương phản 4000:1 Máy chiếu NEC NP-P401WG cho hình ảnh sắc nét

  Tự động POWERON qua RGB và tắt Read More


 • NP-M420XG (1)-500x500
  Đọc tiếp

  Máy chiếu NEC NP-P420XG

  Liên hệ

  Máy chiếu NEC NP-P420XG  thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu NEC NP-P420XG còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 4200 ANSI Lumens, độ phân giải XGA(1024 x 768), độ tương phản 2000:1 Máy chiếu NEC NP-P420XG cho hình ảnh sắc nét

  Tự động POWERON qua RGB và tắt máy Read More


 • P451WG-500x500 (1)
  Đọc tiếp

  Máy chiếu NEC NP-P451WG

  Liên hệ

  Máy chiếu NEC NP-P451WG thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu NEC NP-P451WG còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 4500 ANSI Lumens, độ phân giải WXGA (1280 × 800), độ tương phản 4000:1 Máy chiếu NEC NP-P451WG cho hình ảnh sắc nét

  Tự động POWERON qua RGB và tắt Read More


 • NEC-NP-P451WG
  Đọc tiếp

  Máy chiếu NEC NP-P451XG

  Liên hệ

  Máy chiếu NEC NP-P451XG thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu NEC NP-P451XG còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 4500 ANSI Lumens, độ phân giải XGA (1024 × 768), độ tương phản 4000:1 Máy chiếu NEC NP-P451XG cho hình ảnh sắc nét

  Tự động POWERON qua RGB và tắt Read More


 • May-chieu-nec-np-p501xg-480x420
  Đọc tiếp

  Máy chiếu NEC NP-P501XG

  Liên hệ

  Máy chiếu NEC NP-P501XG thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu NEC NP-P501XG còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 5000 ANSI Lumens, độ phân giải XGA (1024 × 768), độ tương phản 4000:1 Máy chiếu NEC NP-P501XG cho hình ảnh sắc nét

  Tự động POWERON qua RGB và tắt Read More


 • May-chieu-nec-np-pa550wg-480x420
  Đọc tiếp

  Máy chiếu NEC NP-PA500UG

  Liên hệ

  Máy chiếu NEC NP-PA500UG thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu NEC NP-PA500UG còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 5000 ANSI Lumens, độ phân giải WUXGA (1920 X 1200), độ tương phản 2000:1 Máy chiếu NEC NP-PA500UG cho hình ảnh sắc nét

  Tự động POWERON qua RGB và tắt Read More


 • May-chieu-nec-np-pa550wg-480x420
  Đọc tiếp

  Máy chiếu NEC NP-PA550WG

  Liên hệ

  Máy chiếu NEC NP-PA550WG thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu NEC NP-PA550WG còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 5500 ANSI Lumens, độ phân giải WXGA (1280 X 800), độ tương phản 2000:1 Máy chiếu NEC NP-PA550WG cho hình ảnh sắc nét

  Tự động POWERON qua RGB và tắt Read More


 • Thumbnail
  Đọc tiếp

  Máy chiếu NEC NP-PA600XG

  Liên hệ

  Máy chiếu NEC NP-PA600XG thích hợp  sử dụng cho văn phòng, trường học, hay những cuộc hội thảo quan trọng, Máy chiếu NEC NP-PA600XG còn sử dụng cho giải trí như phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3D café

  Với cường độ sáng cao 6000 ANSI Lumens, độ phân giải XGA (1024 X 768), độ tương phản 2000:1 Máy chiếu NEC NP-PA600XG cho hình ảnh sắc nét

  Tự động POWERON qua RGB và tắt Read More