Showing 17–32 of 37 results

 • MÁY CHIẾU Optoma PX3123

  22,000,000  20,000,000 

  Máy chiếu Optoma PX3123 cho văn phòng, trường học, Optoma PX3123 là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Optoma PX3123  là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 3300 lumens, tương phản 20.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc Read More


 • MÁY CHIẾU Optoma PX3166

  25,000,000  20,000,000 

   

  Máy chiếu Optoma PX3166 cho văn phòng, trường học, Optoma PX3166 là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Optoma PX3166  là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 3600 lumens, tương phản 20.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc Read More


 • Máy chiếu Optoma S310e

  8,500,000  8,200,000 

  Máy chiếu Optoma S310e cho văn phòng, trường học, Optoma S310e là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Optoma S310e là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 3000 lumens, tương phản 20.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc Read More


 • Máy chiếu Optoma S316

  9,790,000  9,500,000 

   

  Máy chiếu Optoma S316 cho văn phòng, trường học, Optoma S316  là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Optoma S316 là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng S316 lumens, tương phản 15.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc Read More


 • MÁY CHIẾU Optoma W312

  13,800,000  13,500,000 

  Máy chiếu Optoma W312 cho văn phòng, trường học, Optoma W312 là dòng máy chiếu phim gia đình

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dụcđó là Optoma W312 là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 3200 lumens, tương phản 20.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc biệt tuổi thọ bóng đèn máy chiếu Optoma W312 ở chế độ Eco và tích kiệm điện năng sử dụng, Read More


 • MÁY CHIẾU Optoma W316

  16,500,000  16,000,000 

  Máy chiếu Optoma W316 cho văn phòng, trường học, Optoma W316 là dòng máy chiếu phim gia đình

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dụcđó là Optoma W316 là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 3400 lumens, tương phản 20.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc biệt tuổi thọ bóng đèn máy chiếu Optoma W316 ở chế độ Eco và tích kiệm điện năng sử Read More


 • Máy Chiếu Optoma W316ST

  30,000,000  29,500,000 

  Máy chiếu Optoma W316ST cho văn phòng, trường học, Optoma W316ST là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Optoma W316ST là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 3600 lumens, tương phản 20.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc Read More


 • 6387DD13-390B-4478-AD48-ED73F759DAF1
  Đọc tiếp

  Máy Chiếu Optoma W320UST

  Liên hệ

  Máy chiếu Optoma W320UST cho văn phòng, trường học, Optoma W320UST là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Optoma W320UST là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 3500 lumens, tương phản 15.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc Read More


 • Máy Chiếu Optoma W351

  23,500,000  22,500,000 

  Máy chiếu Optoma W351 cho văn phòng, trường học, Optoma W351  là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Optoma W351 là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 31000 lumens, tương phản 10.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc Read More


 • Máy Chiếu Optoma W402

  26,500,000  24,500,000 

  Máy chiếu Optoma W402 cho văn phòng, trường học, Optoma W402  là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Optoma W402 là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 45000 lumens, tương phản 20.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc Read More


 • Máy Chiếu Optoma W501

  38,500,000  35,000,000 

  Máy chiếu Optoma W501 cho văn phòng, trường học, Optoma W501 là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Optoma W501 là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 50000 lumens, tương phản 10.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc Read More


 • Máy Chiếu Optoma X305ST

  17,800,000  16,500,000 

  Máy chiếu Optoma X305ST cho văn phòng, trường học, Optoma X305ST là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Optoma X305ST là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 3000 lumens, tương phản 18.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc Read More


 • Máy chiếu Optoma X312

  11,760,000  11,500,000 

  Máy chiếu Optoma X312 cho văn phòng, trường học, Optoma X312  là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Optoma X312 là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng X312 lumens, tương phản 20.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc Read More


 • Máy Chiếu Optoma X316

  12,700,000  12,000,000 

  Máy chiếu Optoma X316 cho văn phòng, trường học, Optoma X316  là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Optoma X316 là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 32000 lumens, tương phản 15.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc Read More


 • Máy Chiếu Optoma X316ST

  29,000,000  28,500,000 

  Máy chiếu Optoma X316ST cho văn phòng, trường học, Optoma X316ST là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Optoma X316ST là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 3400 lumens, tương phản 20.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc Read More


 • Optoma-X320UST
  Đọc tiếp

  Máy Chiếu Optoma X320UST

  Liên hệ

  Máy chiếu Optoma X320UST cho văn phòng, trường học, Optoma X320UST là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Optoma X320UST là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 3300 lumens, tương phản 15.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc Read More