Showing 1–16 of 37 results

 • MÁY CHIẾU Optoma EH300

  26,000,000  25,500,000 

  Máy chiếu Optoma EH300 cho văn phòng, trường học, Optoma EH300 là dòng máy chiếu phim gia đình

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dụcđó là Optoma EH300 là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 3500 lumens, tương phản 15.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc biệt tuổi thọ bóng đèn máy chiếu Optoma EH300 ở chế độ Eco và tích kiệm điện năng sử Read More


 • MÁY CHIẾU Optoma EH500

  32,500,000  32,000,000 

  Máy chiếu Optoma EH500 cho văn phòng, trường học, Optoma EH500 là dòng máy chiếu phim gia đình

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dụcđó là Optoma EH500 là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 4700 lumens, tương phản 10.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc biệt tuổi thọ bóng đèn máy chiếu Optoma EH500 ở chế độ Eco và tích kiệm điện năng sử Read More


 • MÁY CHIẾU Optoma EH501

  46,500,000  45,000,000 

  Máy chiếu Optoma EH501 cho văn phòng, trường học, Optoma EH500 là dòng máy chiếu phim gia đình

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dụcđó là Optoma EH501 là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 5000 lumens, tương phản 15.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc biệt tuổi thọ bóng đèn máy chiếu Optoma EH501 ở chế độ Eco và tích kiệm điện năng sử Read More


 • optoma_eh503_side1-1023
  Đọc tiếp

  Máy Chiếu Optoma EH503

  Liên hệ

  Máy chiếu Optoma EH503 cho văn phòng, trường học, Optoma EH503 là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Optoma EH503 là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 5200 lumens, tương phản 2.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc Read More


 • my_chiu_optoma_eh7700
  Browse Wishlist
  Đọc tiếp

  Máy chiếu Optoma EH7700

  Liên hệ

  Máy chiếu Optoma EH7700 cho văn phòng, trường học, Optoma EH7700 là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Optoma EH7700 là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 7500 lumens, tương phản 5.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc Read More


 • MÁY CHIẾU Optoma GT1080

  24,000,000  23,200,000 

  Máy chiếu Optoma GT1080 cho văn phòng, trường học, Optoma GT1080 là dòng máy chiếu gần chuyên lắp cho những phòng có không gian ngắn .

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục đó là Optoma GT1080 là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 2800 lumens, tương phản 25.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc biệt tuổi thọ bóng đèn máy chiếu Optoma GT1080 ở chế độ Read More


 • MÁY CHIẾU Optoma HD26

  23,000,000  21,000,000 

  Máy chiếu Optoma HD26 cho văn phòng, trường học, Optoma HD26 là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục đó là Optoma HD26  là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 3200 lumens, tương phản 25.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc biệt tuổi thọ bóng đèn máy chiếu Optoma Read More


 • MÁY CHIẾU Optoma HD36

  33,500,000  32,800,000 

  Máy chiếu Optoma HD36 cho văn phòng, trường học, Optoma HD36 là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục đó là Optoma HD36  là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 3000 lumens, tương phản 30.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc biệt tuổi thọ bóng đèn máy chiếu Optoma Read More


 • MÁY CHIẾU Optoma HD50

  35,000,000  34,000,000 

  Máy chiếu Optoma HD50 cho văn phòng, trường học, Optoma HD50 là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Optoma HD50  là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 2200 lumens, tương phản 50.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc biệt Read More


 • MÁY CHIẾU Optoma HD92

  88,900,000  88,500,000 

  Máy chiếu Optoma HD92 cho văn phòng, trường học, Optoma HD92 là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Optoma HD92  là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 1500 lumens, tương phản 500.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc biệt Read More


 • MÁY CHIẾU Optoma HD93

  98,000,000  96,000,000 

  Máy chiếu Optoma HD93 cho văn phòng, trường học, Optoma HD93 là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Optoma HD93  là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 1000 lumens, tương phản 500.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc biệt Read More


 • Máy Chiếu Optoma Led ML1500e

  28,500,000  26,000,000 

  Máy chiếu Optoma Led ML1500e cho văn phòng, trường học, Optoma Led ML1500e là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Optoma Led ML1500e  là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 1500 lumens, tương phản 15.000:1, đa dạng các cổng kết Read More


 • Máy Chiếu Optoma Led ML750

  17,500,000  16,000,000 

  Máy chiếu Optoma Led ML750 cho văn phòng, trường học, Optoma Led ML750 là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Optoma Led ML750 là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 750 lumens, tương phản 10.000:1, đa dạng các cổng kết Read More


 • Máy chiếu Optoma PS3102

  8,800,000  8,500,000 

  Máy chiếu Optoma PS3102 cho văn phòng, trường học, Optoma PS3102 là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Optoma PS3102 là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 3200 lumens, tương phản 20.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc Read More


 • MÁY CHIẾU Optoma PS3163

  25,000,000  23,000,000 

  Máy chiếu Optoma PS3163 cho văn phòng, trường học, Optoma PS3163 là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Optoma PS3163  là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 3200 lumens, tương phản 20.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc biệt Read More


 • MÁY CHIẾU Optoma PS3166

  35,000,000  34,500,000 

  Máy chiếu Optoma PS3166 cho văn phòng, trường học, Optoma PS3166 là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Optoma mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Optoma PS3166  là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 3600 lumens, tương phản 20.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc biệt Read More