Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Máy Chiếu Panasonic PT- TW230

  21,500,000  20,800,000 

  Máy chiếu Panasonic PT- TW230 cho văn phòng, trường học, Panasonic PT- TW230 là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Panasonic mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Panasonic PT- TW230 là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 2500 lumens, tương phản 500:1, đa dạng các cổng Read More


 • Máy chiếu panasonic PT-LB280A

  11,000,000  10,600,000 

  Máy chiếu Panasonic PT-LB280A cho văn phòng, trường học, Panasonic PT-LB280A  là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Panasonic mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Panasonic PT-LB280A  là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 2800 lumens, tương phản 10.000:1, đa dạng các cổng kết nối và đặc Read More


 • Máy chiếu panasonic PT-LB300

  12,600,000  12,050,000 

  Máy chiếu Panasonic PT-LB300 cho văn phòng, trường học, Panasonic PT-LB300 là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Panasonic mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Panasonic PT-LB300 là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 3100 lumens, tương phản 10.000:1, đa dạng các cổng kết nối và Read More


 • Máy chiếu panasonic PT-LB330

  13,500,000  12,800,000 

  Máy chiếu Panasonic PT-LB330 cho văn phòng, trường học, Panasonic PT-LB330 là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Panasonic mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Panasonic PT-LB330 là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 3300 lumens, tương phản 10.000:1, đa dạng các cổng kết nối và Read More


 • Máy Chiếu Panasonic PT-LB360

  14,200,000  13,800,000 

  Máy chiếu Panasonic PT-LB360 cho văn phòng, trường học, Panasonic PT-LB360 là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Panasonic mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Panasonic PT-LB360 là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 3600 lumens, tương phản 10.000:1, đa dạng các cổng kết nối và Read More


 • Máy chiếu panasonic PT-LW280

  14,500,000  13,500,000 

  Máy chiếu Panasonic PT-LW280 cho văn phòng, trường học, Panasonic PT-LW280 là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Panasonic mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Panasonic PT-LW280 là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 2800 lumens, tương phản 10.000:1, đa dạng các cổng kết nối và Read More


 • Máy Chiếu Panasonic PT-VX420

  21,800,000  19,800,000 

  Máy chiếu Panasonic PT-VX420 cho văn phòng, trường học, Panasonic PT-VX420 là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Panasonic mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Panasonic PT-VX420 là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 4500 lumens, tương phản 12.000:1, đa dạng các cổng kết nối và Read More


 • Máy Chiếu Panasonic PT-VX425N

  24,700,000  23,500,000 

  Máy chiếu Panasonic PT-VX425N cho văn phòng, trường học, Panasonic PT-VX425N là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Panasonic mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Panasonic PT-VX425N là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 4500 lumens, tương phản 12.000:1, đa dạng các cổng kết nối và Read More


 • Máy Chiếu Panasonic PT-VX42Z

  17,300,000  16,950,000 

  Máy chiếu Panasonic PT-VX42Z  cho văn phòng, trường học, Panasonic PT-VX42Z  là dòng máy chiếu chuyên cho giải trí, phòng chiếu phim gia đình, phòng chiếu phim 3d café .

  Hãng máy chiếu Panasonic mới cho ra mắt máy chiếu cho giáo dục, cho phòng chiếu phim 3d gia đình đó là Panasonic PT-VX42Z  là sản phẩm được người tiêu dùng mong đợi trong năm.

  Với độ sáng 4000 lumens, tương phản 4.000:1, đa dạng các cổng kết nối và Read More