Showing 1–16 of 24 results

 • Vivitek D5010
  Đọc tiếp

  Máy Chiếu Vivitek D5010

  Liên hệ

  Cường độ sáng: 6000 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : XGA (1024×768)
  Độ phân giải nén :
  Độ tương phản: 3000:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 37’’ – 215’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nố i: RGB Input; RGB Output; Digital HDMI 1.4b; Component; Composite; S-Video; Audio; Microphone; Control  RS-232 (DB-9), RJ45
  Kích Read More


 • Máy Chiếu Vivitek D516
  Thêm vào giỏ

  Máy Chiếu Vivitek D516

  9,900,000 

  Cường độ sáng: 3.000 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : SVGA(800×600)
  Độ phân giải nén : UXGA(1600×1200)
  Độ tương phản: 5000:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 30’’ – 300’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nố i VGA in, S-video, Composite Video,  Audio-in RCA (L/R), Audio-in (Mini-Jack), RS23
  Kích thước máy: 261×190 x78 mm
  Trọng Read More


 • Vivitek D555WH
  Thêm vào giỏ

  Máy Chiếu Vivitek D555WH

  11,900,000 

  Cường độ sáng: 3.300 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : XGA(800×600)
  Độ phân giải nén : Full HD(1920×1080)
  Độ tương phản: 15000:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 23’’ – 256’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nố i HDMI 1.4a, VGA-In (15pin D-Sub), Component (YPbPr RCA x 3), S-Video, Composite Video, Audio-In (RCA), Read More


 • Vivitek D556
  Thêm vào giỏ

  Máy Chiếu Vivitek D556

  9,800,000 

  Cường độ sáng: 3000 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : SVGA(800×600)
  Độ phân giải nén :
  Độ tương phản: 15000:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 23’’ – 256’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nố i HDMI 1.4a, VGA-In (15pin D-Sub), Component (YPbPr RCA x 3), S-Video, Composite Video, Audio-In (RCA), Audio-In (Mini-Jack), Read More


 • Vivitek D557W
  Thêm vào giỏ

  Máy Chiếu Vivitek D557W

  15,500,000 

  Cường độ sáng: 3000 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : WXGA(1280×800)
  Độ phân giải nén :
  Độ tương phản: 15000:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 23’’ – 256’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nố i: VGA-In (15pin D-Sub), HDMI 1.4a, Display Port, S-Video, Composite Video, Audio-In (RCA), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out (15pin D-Sub), Read More


 • Vivitek D55FA
  Thêm vào giỏ

  Máy Chiếu Vivitek D55FA

  8,200,000 

  Cường độ sáng: 3.300 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : SVGA(800×600)
  Độ phân giải nén : UXGA(1920×1080)
  Độ tương phản: 20000:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 23’’ – 256’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nố i PC/Video: 2 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), S-Video, HDMI, Composite, Audio In, Security Password, Control Panel Read More


 • Vivitek D861
  Thêm vào giỏ

  Máy Chiếu Vivitek D861

  12,600,000 

  Cường độ sáng: 3000 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : XGA(1024×768)
  Độ phân giải nén : UXGA(1600×1200)
  Độ tương phản: 2500:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 30’’ – 300’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nố i:  VGA in, S-video, Composite Video,  Audio-in RCA (L/R), Audio-in (Mini-Jack), RS23.
  Kích thước máy: 285x261x121 mm
  Trọng lượng: Read More


 • Vivitek D867
  Đọc tiếp

  Máy Chiếu Vivitek D867

  Liên hệ

  Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : XGA(1024×768)
  Độ phân giải nén :
  Độ tương phản: 5000:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 23’’ – 256’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nố i: VGA-In (15pin D-Sub), HDMI 1.4a, Display Port, S-Video, Composite Video, Audio-In (RCA), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out (15pin D-Sub), Read More


 • Vivitek D8900
  Đọc tiếp

  Máy Chiếu Vivitek D8800

  Liên hệ

  Cường độ sáng: 8000 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : XGA (1024×768)
  Độ phân giải nén : UXGA (1600×1200)
  Độ tương phản: 3000:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 40’’ – 600’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nố i: RGB Input; RGB Output; Digital HDMI 1.3; Component; Composite; S-Video; Audio; Microphone; Control  RS-232 Read More


 • Vivitek D8900
  Đọc tiếp

  Máy Chiếu Vivitek D8900

  Liên hệ

  Cường độ sáng: 10000 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : XGA (1024×768)
  Độ phân giải nén : UXGA (1600×1200)
  Độ tương phản: 3000:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 40’’ – 600’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nố i: RGB Input; RGB Output; Digital HDMI 1.3; Component; Composite; S-Video; Audio; Microphone; Control  RS-232 Read More


 • Máy Chiếu Vivitek DW6035
  Đọc tiếp

  Máy Chiếu Vivitek DW6035

  Liên hệ

  Cường độ sáng: 6000 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : WXGA (1280×800)
  Độ phân giải nén :
  Độ tương phản: 3000:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 40’’ – 500’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nố i: RGB Input; RGB Output; Digital HDMI 1.4b; Component; Composite; S-Video; Audio; Microphone; Control  RS-232 (DB-9), RJ45
  Kích Read More


 • Vivitek DW814
  Đọc tiếp

  Máy Chiếu Vivitek DW814

  Liên hệ

  Cường độ sáng: 3.300 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : WXGA(1280×800)
  Độ phân giải nén : Full HD(1920×1080)
  Độ tương phản: 15000:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 27’’ – 302’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nố i HDMI 1.4a, VGA-In (15pin D-Sub), Component (YPbPr RCA x 3), S-Video, Composite Video, Audio-In (RCA), Read More


 • Vivitek D861
  Đọc tiếp

  Máy Chiếu Vivitek DW868

  Liên hệ

  Cường độ sáng: 4500 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : WXGA(1280×800)
  Độ phân giải nén :
  Độ tương phản: 10000:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 27’’ – 302’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nố i: V VGA-In (15pin D-Sub), HDMI, Display Port, S-Video, Composite Video, Audio-In (RCA), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out (15pin D-Sub), Read More


 • Vivitek DW882ST
  Đọc tiếp

  Máy Chiếu Vivitek DW882ST

  Liên hệ

  Cường độ sáng: 3600 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : WXGA(1280×800)
  Độ phân giải nén :
  Độ tương phản: 15000:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 23’’ – 256’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nố i:  VGA-In (15pin D-Sub), HDMI 1.4a, S-Video, Composite Video, Audio-In (RCA), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out (15pin D-Sub), Audio-Out (Mini-Jack), Read More


 • Máy Chiếu Vivitek DW6035
  Đọc tiếp

  Máy Chiếu Vivitek DX6535

  Liên hệ

  Cường độ sáng: 6700 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : WXGA (1024×768)
  Độ phân giải nén :
  Độ tương phản: 3000:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 40’’ – 500’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nố i: RGB Input; RGB Output; Digital HDMI 1.4b; Component; Composite; S-Video; Audio; Microphone; Control  RS-232 (DB-9), RJ45
  Kích Read More


 • Vivitek DX6851
  Đọc tiếp

  Máy Chiếu Vivitek DX6851

  Liên hệ

  Cường độ sáng: 7000 ANSI Lumens
  Công nghệ xử lý ánh sáng : DLP giúp màu sắc tươi sáng và chính xác
  Độ phân giải thực : WXGA (1280×800)
  Độ phân giải nén : WUXGA (1920×1200)
  Độ tương phản: 3000:1
  Màu sắc hiển thị : 1,07 tỷ màu
  Kích thước hình chiếu : 40’’ – 500’’
  Menu tiếng việt dễ dàng sử dụng máy chiếu
  Kết nố i: RGB Input; RGB Output; Digital HDMI 1.4a; Component; Composite; S-Video; Audio; Microphone; Control  RS-232 Read More