Showing 1–16 of 94 results

 • Untitled
  Thêm vào giỏ

  Camera IP Dome hồng ngoại eView BG02N10

  1,160,000 

  –       Cảm biến hình ảnh: 1/4 inch OV9712 CMOS.

  –       Chuẩn nén hình ảnh: H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream.

  –       Hỗ trợ truy cập bằng công nghệ điện toán đám mây (cloud server).

  –       Độ phân giải: 1.0 Megapixel.

  –       Ống kính: 3.6 mm M12.

  –       Số đèn LED hồng ngoại: 2 đèn Array IR LED nhỏ siêu sáng.

  –       Tầm quan sát hồng ngoại: 15 – 20 mét.

  –       Chức năng quan sát Ngày và Đêm (IR-CUT filter).

  –       Read More


 • Untitled
  Thêm vào giỏ

  Camera IP Dome hồng ngoại eView BG02N10-A

  1,960,000 

  – Cảm biến hình ảnh: 1/4 inch OV9712 CMOS

  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264

  – Độ phân giải: 1.0 Megapixel

  – Ống kính: 3.6mm M12

  – Số đèn LED hồng ngoại: 2 đèn Array IR LED nhỏ siêu sáng

  – Tầm quan sát hồng ngoại: 15 – 20 mét

  – Hỗ trợ micro thu âm lắp sẵn trong camera ip

  – Chức năng quan sát Ngày và Đêm (IR-CUT filter)

  – Hỗ trợ Dual Stream: Main/ Sub Stream (720P/ CIF)

  – Hỗ Read More


 • Untitled
  Thêm vào giỏ

  Camera IP Dome hồng ngoại eView BG02N13

  1,480,000 

  –       Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch AR0130 CMOS.

  –       Chuẩn nén hình ảnh: H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream.

  –       Hỗ trợ truy cập bằng công nghệ điện toán đám mây (cloud server).

  –       Độ phân giải: 1.3 Megapixel.

  –       Ống kính: 3.6 mm M12.

  –       Số đèn LED hồng ngoại: 2 đèn Array IR LED nhỏ siêu sáng.

  –       Tầm quan sát hồng ngoại: 15 – 20 mét.

  –       Chức năng quan sát Ngày và Đêm (IR-CUT filter).

  –       Read More


 • Untitled
  Thêm vào giỏ

  Camera IP Dome hồng ngoại eView BG02N13-A

  2,180,000 

  – Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch AR0130 CMOS

  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264

  – Độ phân giải: 1.3 Megapixel

  – Ống kính: 3.6mm M12

  – Số đèn LED hồng ngoại: 2 đèn Array IR LED nhỏ siêu sáng

  – Tầm quan sát hồng ngoại: 15 – 20 mét

  – Hỗ trợ micro thu âm lắp sẵn trong camera ip

  – Chức năng quan sát Ngày và Đêm (IR-CUT filter)

  – Hỗ trợ Dual Stream: Main/ Sub Stream (720P/ D1)

  – Hỗ Read More


 • Untitled
  Thêm vào giỏ

  Camera IP Dome hồng ngoại eView BG02N20

  2,180,000 

  –       Cảm biến hình ảnh: 1/2.7 inch SONY IMX122 CMOS.

  –       Chuẩn nén hình ảnh: H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream.

  –       Hỗ trợ truy cập bằng công nghệ điện toán đám mây (cloud server).

  –       Độ phân giải: 2.0 Megapixel.

  –       Ống kính: 3.6 mm M12.

  –       Số đèn LED hồng ngoại: 2 đèn Array IR LED nhỏ siêu sáng.

  –       Tầm quan sát hồng ngoại: 15 – 20 mét.

  –       Chức năng quan sát Ngày và Đêm (IR-CUT Read More


 • Untitled
  Thêm vào giỏ

  Camera IP Dome hồng ngoại eView EB724N10

  1,280,000 

  –       Cảm biến hình ảnh: 1/4 inch OV9712 CMOS.

  –       Chuẩn nén hình ảnh: H.264 (Main profile).

  –       Độ phân giải: 1.0 Megapixel (1280 x 720).

  –       Ống kính: 2.8 ~ 12mm.

  –       Số đèn LED hồng ngoại: 24 đèn IR LED 5mm.

  –       Tầm quan sát hồng ngoại: 20 – 25 mét.

  –       Chức năng quan sát Ngày và Đêm (IR-CUT filter).

  –       Hỗ trợ Main/ Sub stream: 720P/ CIF.

  –       Hỗ trợ truy cập bằng công nghệ điện toán đám Read More


 • Untitled
  Thêm vào giỏ

  Camera IP Dome hồng ngoại eView EB724N13

  1,660,000 

  –       Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch AR0130 CMOS.

  –       Chuẩn nén hình ảnh: H.264.

  –       Độ phân giải: 1.3 Megapixel (1280 x 960).

  –       Ống kính: 2.8 ~ 12mm.

  –       Số đèn LED hồng ngoại: 24 đèn IR LED 5mm.

  –       Tầm quan sát hồng ngoại: 20 – 25 mét.

  –       Chức năng quan sát Ngày và Đêm (IR-CUT filter).

  –       Hỗ trợ Main/ Sub stream: 960P/ D1.

  –       Hỗ trợ truy cập bằng công nghệ điện toán đám mây (cloud Read More


 • Untitled
  Thêm vào giỏ

  Camera IP Dome hồng ngoại eView EB724N20

  2,280,000 

  –       Cảm biến hình ảnh: 1/2.7 inch SONY 322 CMOS.

  –       Chuẩn nén hình ảnh: H.264.

  –       Độ phân giải: 2.0 Megapixel (1280 x 1080).

  –       Ống kính: 2.8 ~ 12mm.

  –       Số đèn LED hồng ngoại: 24 đèn IR LED 5mm.

  –       Tầm quan sát hồng ngoại: 20 – 25 mét.

  –       Chức năng quan sát Ngày và Đêm (IR-CUT filter).

  –       Hỗ trợ Main/ Sub stream: 1080P/ D1.

  –       Hỗ trợ truy cập bằng công nghệ điện toán đám mây Read More


 • Untitled
  Thêm vào giỏ

  Camera IP Dome hồng ngoại eView IRD2224N10

  980,000 

  – Cảm biến hình ảnh: 1/4 inch OV9712 CMOS.

  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream.

  – Hỗ trợ truy cập bằng công nghệ điện toán đám mây (cloud server).

  – Độ phân giải: 1.0 Megapixel.

  – Ống kính: 3.6 mm M12.

  – Số đèn LED hồng ngoại: 24 đèn IR LED 5mm.

  – Tầm quan sát hồng ngoại: 10 – 15 mét.

  – Chức năng quan sát Ngày và Đêm (IR-CUT filter).

  – Main/ Sub stream: Read More


 • Untitled
  Thêm vào giỏ

  Camera IP Dome hồng ngoại eView IRD2224N13

  1,280,000 

  – Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch AR0130 CMOS.

  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream.

  – Hỗ trợ truy cập bằng công nghệ điện toán đám mây (cloud server).

  – Độ phân giải: 1.3 Megapixel.

  – Ống kính: 3.6 mm M12.

  – Số đèn LED hồng ngoại: 24 đèn IR LED 5mm.

  – Tầm quan sát hồng ngoại: 10 – 15 mét.

  – Chức năng quan sát Ngày và Đêm (IR-CUT filter).

  – Main/ Sub stream: Read More


 • Untitled
  Thêm vào giỏ

  Camera IP Dome hồng ngoại eView IRD2224N20

  18,600,000 

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.7 inch SONY IMX122 CMOS.

  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream.

  – Hỗ trợ truy cập bằng công nghệ điện toán đám mây (cloud server).

  – Độ phân giải: 2.0 Megapixel.

  – Ống kính: 3.6 mm M12.

  – Số đèn LED hồng ngoại: 24 đèn IR LED 5mm.

  – Tầm quan sát hồng ngoại: 10 – 15 mét.

  – Chức năng quan sát Ngày và Đêm (IR-CUT filter).

  – Main/ Sub Read More


 • Untitled
  Thêm vào giỏ

  Camera IP Dome hồng ngoại eView IRD2548N10

  950,000 

  –       Cảm biến hình ảnh: 1/4 inch OV9712 CMOS.

  –       Chuẩn nén hình ảnh: H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream.

  –       Hỗ trợ truy cập bằng công nghệ điện toán đám mây (cloud server).

  –       Độ phân giải: 1.0 Megapixel.

  –       Ống kính: 3.6 mm M12.

  –       Số đèn LED hồng ngoại: 48 đèn IR LED 5mm.

  –       Tầm quan sát hồng ngoại: 25 – 35 mét.

  –       Chức năng quan sát Ngày và Đêm (IR-CUT filter).

  –       Main/ Sub stream: Read More


 • Untitled
  Thêm vào giỏ

  Camera IP Dome hồng ngoại eView IRD2548N13

  1,180,000 

  –       Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch AR0130 CMOS.

  –       Chuẩn nén hình ảnh: H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream.

  –       Hỗ trợ truy cập bằng công nghệ điện toán đám mây (cloud server).

  –       Độ phân giải: 1.3 Megapixel.

  –       Ống kính: 3.6 mm M12.

  –       Số đèn LED hồng ngoại: 48 đèn IR LED 5mm.

  –       Tầm quan sát hồng ngoại: 25 – 35 mét.

  –       Chức năng quan sát Ngày và Đêm (IR-CUT filter).

  –       Main/ Sub stream: Read More


 • Untitled
  Thêm vào giỏ

  Camera IP Dome hồng ngoại eView IRD2548N20

  1,660,000 

  –       Cảm biến hình ảnh: 1/2.7 inch SONY IMX122 CMOS.

  –       Chuẩn nén hình ảnh: H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream.

  –       Hỗ trợ truy cập bằng công nghệ điện toán đám mây (cloud server).

  –       Độ phân giải: 2.0 Megapixel.

  –       Ống kính: 3.6 mm M12.

  –       Số đèn LED hồng ngoại: 48 đèn IR LED 5mm.

  –       Tầm quan sát hồng ngoại: 25 – 35 mét.

  –       Chức năng quan sát Ngày và Đêm (IR-CUT filter).

  –       Main/ Sub Read More


 • Untitled
  Thêm vào giỏ

  Camera IP Dome hồng ngoại eView IRD2742N10

  1,080,000 

  – Cảm biến hình ảnh: 1/4 inch OV9712 CMOS

  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264

  – Độ phân giải camera ip: 1.0 Megapixel

  – Ống kính: 3.6mm M12

  – Số đèn LED hồng ngoại: 48 đèn IR LED 5mm

  – Tầm quan sát hồng ngoại: 25 – 35 mét

  – Chức năng quan sát Ngày và Đêm (IR-CUT filter)

  – Hỗ trợ Dual Stream: Main/ Sub Stream (720P/ CIF)

  – Hỗ trợ truy cập bằng công nghệ điện toán đám mây (cloud Read More


 • Untitled
  Thêm vào giỏ

  Camera IP Dome hồng ngoại eView IRD2742N13

  1,450,000 

  – Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch AR0130 CMOS

  – Chuẩn nén hình ảnh camera ip: H.264

  – Độ phân giải: 1.3 Megapixel

  – Ống kính: 3.6mm M12

  – Số đèn LED hồng ngoại: 48 đèn IR LED 5mm

  – Tầm quan sát hồng ngoại: 25 – 35 mét

  – Chức năng quan sát Ngày và Đêm (IR-CUT filter)

  – Hỗ trợ Dual Stream: Main/ Sub Stream (720P/ D1)

  – Hỗ trợ truy cập bằng công nghệ điện toán đám mây (cloud Read More