Hiển thị một kết quả duy nhất

  • Điều kiển máy chiếu Remote sony

    750,000  550,000 

    Điều khiển Máy chiếu từ xa là một ứng dụng điều khiển từ xa đơn giản cho máy chiếu của Sony.Máy chiếu được nối mạng có thể được kiểm soát bởi các ứng dụng từ xa này.  Power On / Off, Input chọn, Blank, Freeze, Muting, Vol +/- phím được hỗ trợ. Người dùng có thể vận hành máy chiếu trong nút bấm đơn giản và dễ đọc.  Trong điều kiện của một cài đặt mạng, xin Read More