Máy chiếu vật thể Smart Ele SM-JL1000

In Stock

Model: SM-JL1000

Sản phẩm Status: Cổ

Loại: Document Scanner

Quét tử Loại: CMOS

Màu Depth: 24 Bit

Loại giao diện: USB

Kích thước tối đa giấy: A4

6,550,000  5,520,000